אביזרים לרכב

• מערכות שמע לרכב > טיונר 5 ערוצים (מופעל בשלט רחוק)
• תוספות לרכב > מצלמה לרכב
• תוספות לרכב > חיישני רברס
• תוספות לרכב MobileEye